Preciosas vistas de toda La costa, Ogrove, Rianxo, A Proba, — at Mirador da Curota fb.me/1O7gZ14Wk